Promovarea sănătății la locul de muncă și prevenția îmbolnăvirilor

Siguranța și securitatea în muncă (SSM) este un domeniu pe cât de complex, pe atât de important în planul social și economic al unei comunități sau al unei țări.

Măsurile de siguranță și securitate în muncă protejează deopotrivă personalul angajat, membrii familiilor, dar asigură și o dezvoltare durabilă și o siguranță financiară pentru companie. Acțiunile de promovare a sănătății și eforturile pentru prevenirea îmbolnăvirilor la locul de muncă reprezintă o importantă componentă strategică și de dezvoltare pentru un business, dar și o obligație legală.

Ce înseamnă promovarea sănătății la locul de muncă?

Succesul unei companii depinde de succesul și de munca eficientă a angajaților, de aptitudinile și talentul acestora, dar și de o stare de sănătate foarte bună. Implementarea unor măsuri de siguranță și de prevenție oferă angajaților un mediu de lucru pozitiv, iar acest fapt se reflectă și în rezultatele afacerii respective.

Prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor la locul de muncă este însă o cheie de succes pe termen lung, pentru că accidentele și îmbolnăvirile aduc după ele suferință la nivel de individ, dar și pierderi mari pentru companie. Pierderile economice pot consta în personal redus, costuri legate de concedii medicale, spitalizare, amenzi sau costuri legale, echipamente deteriorate, sarcini neîndeplinite, etc.

Promovarea sănătății la locul de muncă reprezintă un efort combinat din partea consultanților de specialitate (SSM), angajatori și angajați și se bazează pe îmbunătățirea continuă a condițiilor la locul de muncă, participarea activă și dezvoltarea individuală. Parteneriatul între angajat și angajator este foarte important în atingerea obiectivului.

În primul rând, compania trebuie să aplice o politică serioasă pentru menținerea unor condiții de muncă sigure, în care sănătatea oamenilor este pusă pe primul plan. În acest sens se fac eforturi pentru eliminarea sau reducerea cât mai mult a unor potențiale riscuri (cum ar fi acțiuni de schimbare a echipamentelor, a substanțelor periculoase folosite, a materialelor de protecție, etc). Dincolo de siguranța fizică, accentul se pune tot mai mult și pe sănătatea mentală, pe reducerea stresului, dar și pe un stil de viață echilibrat între muncă și viața personală.

Angajații sunt implicați în procesul de evaluare a riscurilor, pentru că dețin cunoștințe importante despre echipamente, situații de lucru sau diverse experiențe.

Mai mult decât atât, angajații trebuie să aibă parte de sesiuni periodice de instruire și testare pentru prevenirea îmbolnăvirilor și accidentelor, și pentru reducerea riscurilor.

Dacă există situații de îmbolnăviri sau accidente la locul de muncă, responsabilii de SSM trebuie să analize situațiile, să elaboreze documentațiile SSM necesare și să implementeze de urgență măsuri menite a elimina alte riscuri viitoare. 

Beneficiile promovării sănătății la locul de muncă

Companiile au doar de câștigat dacă oferă angajaților un loc de muncă sigur, pentru că aceștia sunt sănătoși și motivați atunci când se simt respectați la locul de muncă. Drept urmare, munca lor va fi mai eficientă, iar rezultatul final de calitate.

În plus, se reduc costuri legate de tratamente sau concedii medicale, absenteism, sincope în livrări din cauza lipsei de personal.

Nu în ultimul rând, compania va avea o imagine bună și va deveni un loc atractiv pentru profesioniștii din  domeniu. Acest lucru este unul extrem de important, dacă ne raportăm la evoluția societății din ultimii ani, în care observăm migrări mari în piața muncii, dar și forță de muncă în scădere. O companie care are grijă de angajați este o companie profitabilă pe termen lung.